Jdi na obsah Jdi na menu
 


Shagya arab

16. 9. 2008

 

Historie plemene Shagya arab Shagya arab byl vyšlechtěn za Rakousko-Uherské monarchie před více neľ 200 lety. Plemeno vzniklo z potřeby koně s vytrvalostí, inteligencí a charakterem Arabských plnokrevníku, a však s větším rámcem, aby byl schopen nést váhu vyplývající z poľadavků tehdejší císařské jízdy. Ta sedlala především Shagya araby. Kaľdý důstojník se pokládal za š»astného, kdyľ směl Shagya araba jezdit. Ti však tehdy neslouľili pouze jako armádní koně. Byli také ceněni jako excelentní slavnostní koně evropské královské honorace.Časem byli Shagya arabi vyuľíváni jako kočároví a lehcí jezdečtí koně. Plemeno Shagya arab pochází z císařských stájí v Bábolně v Maďarsku, zaloľených císařem v roce 1790. Neúspěšné pokusy se španělskou krví konečně vedli chovatele z Bábolny ke kříľení domorodých maďarských klisen s krví čistokrevných pouštních arabských hřebců. Svůj název "Shagya" získalo toto plemeno po příslušníkovi pouštních arabů, vynikajícím hřebci, grošovaném medovém běloušovi jménem Shagya, narozeném v roce 1830. Příslušníci beduinského kmene Bani Saher, kteří ľili na území dnešní Sýrie, Shagyu odchovali a prodali ho zástupcům Habsburské monarchie. V roce 1836 se tento stal chovným hřebcem v Bábolně. (Název plemene "Shagya" byl ustanoven v roce 1978.) Shagya byl velmi silný a objevíte jej téměř ve všech Shagya rodokmenech. Přenášel na potomstvo své výjmečné rozměry a konstituci. V plemenné knize je u něj uváděna míra cca 160 cm KVH, z čehoľ se dá usuzovat, ľe se jednalo o skutečně mimořádně urostlého plemeníka. Kníľe Pückler velebil při návštěvě hřebčince v Bábolně v roce 1839 především Shagyu: "bělouš silné konstituce a vzácně harmonického exteriéru". Maďarští manaľeři chovu v Bábolně se zaslouľili o to, ľe plemeno získalo přízvisko: prosperující, ustálené, houľevnaté, odolné a s dobrým charakterem... Perspektivní hřebci byli zařazováni do tréninku ve třech a půl letech. Ve čtyřech a půl letech byli posíláni do středisek, kde byl testován jejich charakter, odolnost a výcvik. Ti, kteří prošli byli posláni dál na velmi náročný desetidenní, 480 mil dlouhý vytrvalostní test. Úspěšní kandidáti byli zkušebně pouštěni minimálně na 30 klisen různých kvalit po dobu tří let a potomstvo bylo vyhodnoceno. Jenom ti hřebci, kteří zásadně zlepšovali, byli schváleni k pouľití v chovu. U klisen byly rovněľ přezkoušeny jejich kvality pod sedlem jakoľ i v zápřahu neľ byly vyuľity v rámci chovné základny. V roce 1930 produkovali maďaři kolem 3000 Shagya arabů ročně pro účely armády i jako kočárové a jezdecké koně. A však během II. světové války byly řady chovů zdecimovány v bojích, hladomorem a v neposlední řadě nástupem mechanizace. Nicméně se některým podařilo uniknout do západní Evropy, přejít za ľeleznou oponu a některé se podařilo zachránit společně s Lipicány generálu Pattonovi. Několik z těchto válečných kořistí našlo ochranu u maďarské hraběnky Margit Sigray Bessenyey v její domovině v Montaně a vznikla tak základna chovu v Severní Americe. Po 2. světové válce trvalo mnoho let, neľ došlo k regeneraci plemene Shagya arab v Evropě. Známé nejvíce pod názvem Anglo arab nebo jako Maďarský arab a chované pouze v malých počtech, plemeno konečně začalo v roce 1960 získávat uznání od evropských chovatelů teplokrevníků jako hotový genetický poklad. Na podnět od rozličných zástupců chovatelů (Ernst Bilke, Dr. Fritz Gramatzki and Dr. Ekkehard Frielinghaus), se po celé Evropě počaly sestavovat vlastní plemenné knihy Shagya arabů. Plemeno Shagya bylo šlechtěno v chovných stájích: Radovec (Maďarsko), Topolciankách (Slovensko), Mangalia (Rumunsko) a Kabijuk (Bulharsko) a bylo dále rozšířeno do Německa, Jugoslávie, Jiľní Ameriky, USA, Polska, Turecka, Švýcarska a ve dvacátých letech také do Egypta. Synové a vnuci hřebce Shagya byli hlavními plemeníky v Bábolně, v Mezöhegyesu, Radovci, Piberu, Topolciankách a Kabijuku. V roce 1983 byla konečně zaloľena mezinárodní společnost Shagya-Araber Gesellschaft International e. V. (ISG), aby dohlíľela na celosvětový chov Shagya arabů. V roce 1986 pak byla zaloľena společnost North American Shagya Society (NASS), která je v současné době plně pověřena od ISG, aby sdruľovala náleľitě registrované severoamerické chovatele a poskytovala jim potřebné zázemí k udrľení kvalitního chovu. Odolnost, odvaha, vytrvalost a jezditelnost těchto koní se jednou provľdy proslavila mezi evropskými jezdci. Vľdy» motto maďarských chovatelů bylo: "Jen to nejlepší je dost dobré!" Světová populace plemene Shagya arab dnes čítá jiľ přes 2000 čistokrevných zástupců. Původně vyuľívaní jako houľevnatí armádní koně a brilantní reprezentativní koně pod sedlo, jsou nyní nejvíce ceněni mezi evropskými chovateli teplokrevníků jako skvělí zlepšovatelé plemene. Vzhled Arabský původ je jasně patrný na krásné, jemně utvářené hlavě, zakončené malým chřípím se širokými nozdrami. Má neobyčejně velké oči, široké čelo a drobné uši, a milý, inteligentní pohled. Celkově je však mohutnější neľ čistokrevný arab a na rozdíl od jiných kmenů arabských polokrevníků má široké plece a dobře vyznačený kohoutek. Zadní nohy má korektní a silné, kopyta dobře utvářená a tvrdá. Zástupce tohoto plemene uvidíme nejčastěji jako různé typy běloušů (prokvetlí, tečkovaní či grošovaní), nicméně se rovněľ četně vyskytují jako hnědáci, ryzáci i vraníci. Charakter Shagya je čilý kůň příjemné povahy, s výjimečně volným a pruľným chodem.Měl by být ochotný, vytrvalý, nadmíru učenlivý, lehce jezditelný a vyrovnaný. Vyniká rychlostí na krátké i dlouhé vzdálenosti. Je to neúnavný, všestranně pouľitelný kůň, který se hodí i do lehkého tahu. Zakladni znaky plemene shagya-arab Shagya arab kombinuje v exteriéru i charakteru výhody pouštních arabů jako jsou: "elegance, ohromná odolnost a houľevnatost, vytrvalost, nenáročný chov a vrozené přátelství k lidem", s nároky na moderního jezdeckého koně. Ty představují především: "výška, velký rámec, nádherný pohyb, snadná jezditelnost a v neposlední řadě skokové předpoklady".

HLAVA Hlava odráľí koně a výrazně připomíná znaky arabského koně.

STAVBA TĚLA U Shagya araba by měla délka téla mírně převeľovat nad výškou, proto se hovoří o koni"většího rámce".

KRK Je dlouhý a ušlechtile klenutý.

KROK Důleľité je sebevědomé drľení těla a ladný krok Krok musí být přrozený jasný čtyřtakt.

KONČETINY Síla kosti musí odpovídat velikosti koně.Postavení končetin musí být ze všech stran korektní a kopyta zdravá

KLUS Klus má být prostorný a elastický.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Fakt kravovina

(Kiki, 30. 7. 2009 19:56)

Fakt sory ale je to tady uplne na nic ten článek si mužu stahnout skoro na každy stránce a ješte když to má milion řádku to seš tak blba že ti to nekdo bude číst s tvych estranek když si to třeba mužeš přečíst na vykepii a taky kdo bby se zajímal o ten článek

Re: Fakt kravovina

(Danny, 15. 11. 2012 22:59)

Sám seš vykepie :-)

 

 

Portrét


Archiv

Kalendář
<< říjen / 2018 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 140105
Měsíc: 922
Den: 30